Nasada kominowa – wszystko o elemencie zwieńczającym wkłady kominowe

Wszystkie kominy odprowadzające spaliny, funkcjonują na zasadzie różnicy ciśnienia panującego u jego wlotu i na wylocie, które ma bezpośredni związek z różnicą temperatur. W przypadku instalacji grzewczych opalanych stałymi paliwami, temperatura spalin transportowanych przez wkłady kominowe ze stali nierdzewnej – jest wyższa, niż ma to miejsce przy wykorzystywaniu oleju opałowego czy gazu. Różnica temperatur i ciśnienia przekłada się na tzw. ciąg, na który wpływ mają ponadto warunki pogodowe, a także dobór parametrów i stan techniczny przewodów kominowych. W sytuacji, gdy wytwarzany ciąg będzie zaburzony i niewystarczający – najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest specjalna nasada kominowa, montowana na końcowym odcinku wkładu/kanału odprowadzającego spaliny.

Kiedy i dlaczego konieczny jest montaż nasady kominowej?

Przedłużenie komina i zamocowanie nasady kominowej, może wynikać z odgórnych przepisów prawnych dotyczących zasad bezpiecznej eksploatacji systemów grzewczych lub ze względu na problem słabego ciągu. Nasady kominowe montowane na kwasoodporne wkłady kominowe – konieczne są w regionach zagrożonych działaniem silnego wiatru (strefa 2 i 3), czyli m. in. w miejscowościach zlokalizowanych w pasie nadbrzeżnym oraz na terenach górskich.

Nasada do komina przyda się również niezależnie od regulacji narzucających obowiązek jej montażu, szczególnie, kiedy budynku nie chronią przed wiatrem inne zabudowania czy naturalne przeszkody terenowe. Montaż nasady kominowej może okazać się także receptą na zaburzenia ciągu, wynikające z błędów na etapie projektowania/konstruowania, np. złego doboru średnicy czy na nieodpowiedniej długości kanał, jaki tworzą wkłady do komina. Wpływ na ciąg może mieć też zbyt duża liczba załamań na trasie kanału oraz inne specyficzne uwarunkowania generujące niekorzystne zawirowania powietrza w obrębie wylotu komina.

Odpowiednio dobrana nasada na komin minimalizuje niepożądane dla ciągu skutki wiatru, niezależnie od tego – czy chodzi o instalację wentylacyjną, czy system odprowadzający spaliny/dym z urządzenia grzewczego.

Funkcjonalne nasady kominowe – rodzaje i przeznaczenie

Dostępne na rynku nasady kominowe można podzielić na pasywne oraz aktywne. Nasady pasywne mogą blokować napór wiatru z konkretnego kierunku poprzez specjalny profil/osłonę i/lub wykorzystywać strumień powietrza do wygenerowania podciśnienia. Z kolei nasady aktywne wywołują zjawisko podciśnienia za pośrednictwem zintegrowanych z nimi turbin.

Wybór dostępnych rodzajów nasad kominowych jest bardzo zróżnicowany, poza tym konkretne modele różnią się także parametrami. W ramach nasad działających pasywnie, na uwagę zasługują nasady stałe, które generują podciśnienie – dzięki specjalnie wyprofilowanemu kształtowi osłony, bez względu na siłę oraz kierunek wiejącego wiatru. Innym typem są nasady samonastawne, których zasada funkcjonowania jest podobna, jednak element ten jest wydajniejszy, ponieważ reaguje płynnie na kierunek wiatru. Popularne są nasady obrotowe na komin, które obracają się pod wpływem wiatru, wytwarzając jednocześnie podciśnienie, które wysysa powietrze z wnętrza przewodu odprowadzającego dym i spaliny. Identycznie działają również nasady mechaniczne, jednak z uwagi na wbudowany silniczek zasilający obrotowy moduł – model ten może dodatkowo pracować w dni bezwietrzne.

O czym należy pamiętać przy wyborze nasady na komin?

Stalowe wkłady kominowe, a dokładnie ich przekrój i średnica – determinuje wielkość nasady mocowanej na końcowym fragmencie kanału. W zależności od rodzaju paliwa, jakim jest zasilany kocioł/piec/kominek, należy dobrać materiał, z którego powinna być wykonana nasada kominowa. Związane jest to zarówno z temperaturą spalin, jak i specyfiką działania kwaśnego kondensatu, który jest charakterystyczny dla urządzeń opalanych gazem lub olejem.

O tym, z jakiego gatunku stali należy zamontować nasadę na zwieńczeniu komina, zazwyczaj decyduje materiał, z którego wykonana zostały wkłady kominowe (np. kwasoodporne wkłady kominowe ze stali nierdzewnej lub żaroodporne wkłady do komina). Ważne, aby zastosować też łatwo demontowalne lub uchylne nasady kominowe, dzięki czemu bez przeszkód będzie można poddawać przewody okresowej kontroli i czyszczeniu.